Výroba perníků

První zmínka o perníkářství v Čechách pochází z roku 1348 z Turnova, kde prodávali perník caletníci (podle nich nese název Celetná ulice v Praze). Slovo perník vzniklo v dobách, kdy se do medového pečiva začal přidávat pepř a pečivu se začalo říkat peprník, později perník. První perníky se vytlačovaly do forem. Formy z pálené hlíny se používaly až do 16. století, kdy byly nahrazeny dřevěnými vyřezávanými formami. Těm se říkalo kadluby. To vše i více se dozvíte u naší perníkářky, kde si také můžete za 2-4 groše vlastnoručně ozdobit svůj perníček.