Dřevořezbářství

Po tisíciletí pokusů a omylů se lidstvo naučilo rozlišovat vlastnosti rostlin, dřeva a stromů. Právě dřevo bylo jedním z prvních materiálů, jež začal člověk používat. Zpracovávaly se téměř všechny druhy lesních i ovocných dřevin. Základní řadu pracovních nástrojů v tradiční dřevařské výrobě tvořily sekera, klín, palice, pila, poříz, nůž, hoblík, dláto, palička, nebozez a strouhací stolice jako pomocné upínací zařízení. Jednotlivá řemesla zpracovávající dřevo v průběhu staletí měnila svůj rozsah a význam. Tato řemesla byla sdružována do cechů, jako např. Bečváři, Tesaři, Soustružníci dřeva, Truhláři, Stolaři nebo Umělečtí řemeslníci. Přijďte si také k nám prohlédnout naši dřevořezbářskou dílnu.