Lukostřelnice

Objev luku patří mezi největší objevy lidstva. Již ve starší době kamenné nalézáme první známky existence luků. K většímu rozšíření a zdokonalení luku a šípů došlo o 10.000 let později. Tehdejší luky dosahovaly délky kolem dvou metrů a také šípy byly značně dlouhé, asi jeden metr. Ve středověku se stal luk a šíp nutnou výzbrojí vojenských sborů. Za Karla IV. se stala lukostřelba cvičením pro každého, začaly se pořádat střelecké soutěže a jejich vyvrcholením byla lukostřelecká slavnost. Tradiční lukostřelba se provozuje luky vycházejícími z historické předlohy a vyrobenými z tradičních materiálů jako je dřevo, bambus či rohovina.