Vodní kolo

Vodní kolo je jedním z nejstarších zařízení k získání energie proudící vody. Vodní kolo bylo široce využíváno ve starověku, středověku, i na počátku novověku, a to především pro pohon vodních mlýnů. Později bylo používáno i pro pohon mechanismů v kovářských dílnách - hamrech a na pilách. V našem centru je vodní kolo využíváno k pohánění „stoup“ v dílně papírníka.