Mincovna

Historie výroby mincí má velmi zajímavý vývoj. Nejstarší čínské i antické mince nebyly vyráběny ražbou, ale litím. Výroba litých mincí byla však procesem zdlouhavým a neefektivním. Během středověku se proto rozvinula metoda ražení mincí.
K realizaci ražby bylo nejprve nutné vytvořit svrchní nebo i spodní raznici. Na nich byl vyryt negativní obraz reliéfu, který měl být otištěn na hotové minci. Mincovna obstarávala také další nezbytný prvek potřebný pro zhotovení mincí – kov, z něhož byly mince vyráběny. Požadovaný kov byl v mincovně metalurgicky zpracován a následně upraven do mincovního kovu, do podoby tzv. střížků, což byly kotoučky kovu připravené k ražbě. Samotné ražení mincí pak probíhá následovně: Pregéř neboli razič vloží mezi raznice střížek a zkušeným úderem kladiva na něj vyrazí otisky raznice. Tím na rubu a líci mince vznikne požadovaný reliéf. Navštivte naši mincovnu a sami si ražbu mincí vyzkoušejte.