Tiskárna

V našem Centru máme tiskařský lis, který je vyrobený z dubového dřeva a je replikou knihtisku Johanna Gutenberga z 15. století, který je považován za vynálezce knihtisku v Evropě. Svázané knihy se v Praze začaly prodávat až v 80. letech 16. století. Vázání knih prováděli knihaři, kteří je rovněž i prodávali. Všechny tisky, které vznikly od vynálezu knihtisku v polovině 15. století až do roku 1500 se nazývají prvotisky. Před vynálezem knihtisku se šířily knihy opisováním. Opisy pořizovaly písaři a Iluminátor poté opatřil knihu barevnou výzdobou (např. barevná, ornamentálně vyzdobená počáteční písmena – iniciálky). Za 2 groše si u nás můžete „iniciálku“ vytisknout nebo zkusit psát pravým husím brkem.