Centrum řemesel - Tiskárna

Mapa centrum řemesel
1
Vstupní hala
2
Brána
3
Dřevník
4

Dřevořezbářství

5
Provaznictví
6
Košíkářská dílna
7
Vstup do zahrad
7
Vstup do zahrad
8
Hrnčířská dílna
9
Drátenická dílna
10
Rýžoviště zlata
11
Vinný lis
12
Ohrada pro zvířata
13
Hodovna
15
Starý most
16
Mincovna
18
Výroba perníků
19
Pekárna
20
Kovárna
21
Kovářský měch
22
Loutkařská dílna
23
Vodní nádrže
24
Tkalcovský stav
25
Výroba svíček
26
Výroba mýdla
27
Destilační pec
28
Stoupy
29
Výroba papíru
30
Tiskárna
31
Vodní kolo
33
Schodiště
34
Kožařská dílna
35
Tržnice
36
Brusírna kamene
37
Otevřené divadlo
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
39
WC
40
Lukostřelnice
41
První pomoc

Tiskárna

30

V našem Centru máme tiskařský lis, který je vyrobený z dubového dřeva a je replikou knihtisku Johanna Gutenberga z 15. století, který je považován za vynálezce knihtisku v Evropě. Svázané knihy se v Praze začaly prodávat až v 80. letech 16. století. Vázání knih prováděli knihaři, kteří je rovněž i prodávali. Všechny tisky, které vznikly od vynálezu knihtisku v polovině 15. století až do roku 1500 se nazývají prvotisky. Před vynálezem knihtisku se šířily knihy opisováním. Opisy pořizovaly písaři a Iluminátor poté opatřil knihu barevnou výzdobou (např. barevná, ornamentálně vyzdobená počáteční písmena – iniciálky). Za 2 groše si u nás můžete „iniciálku“ vytisknout nebo zkusit psát pravým husím brkem.