Centrum řemesel - Lukostřelnice

Mapa centrum řemesel
1
Vstupní hala
2
Brána
3
Dřevník
4

Dřevořezbářství

5
Provaznictví
6
Košíkářská dílna
7
Vstup do zahrad
7
Vstup do zahrad
8
Hrnčířská dílna
9
Drátenická dílna
10
Rýžoviště zlata
11
Vinný lis
12
Ohrada pro zvířata
13
Hodovna
15
Starý most
16
Mincovna
18
Výroba perníků
19
Pekárna
20
Kovárna
21
Kovářský měch
22
Loutkařská dílna
23
Vodní nádrže
24
Tkalcovský stav
25
Výroba svíček
26
Výroba mýdla
27
Destilační pec
28
Stoupy
29
Výroba papíru
30
Tiskárna
31
Vodní kolo
33
Schodiště
34
Kožařská dílna
35
Tržnice
36
Brusírna kamene
37
Otevřené divadlo
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
39
WC
40
Lukostřelnice
41
První pomoc

Lukostřelnice

40

Objev luku patří mezi největší objevy lidstva. Již ve starší době kamenné nalézáme první známky existence luků. K většímu rozšíření a zdokonalení luku a šípů došlo o 10.000 let později. Tehdejší luky dosahovaly délky kolem dvou metrů a také šípy byly značně dlouhé, asi jeden metr. Ve středověku se stal luk a šíp nutnou výzbrojí vojenských sborů. Za Karla IV. se stala lukostřelba cvičením pro každého, začaly se pořádat střelecké soutěže a jejich vyvrcholením byla lukostřelecká slavnost. Tradiční lukostřelba se provozuje luky vycházejícími z historické předlohy a vyrobenými z tradičních materiálů jako je dřevo, bambus či rohovina.