Pro novináře

V případě zájmu o návštěvu našeho Centra řemesel, přípravu reportáže nebo jakýkoliv jiný novinářský zájem nás prosím kontaktujte. V této sekci také naleznete základní informace o značce Botanicus.

Kontakt: Petra Novotná, 
novotna@botanicus.cz, tel.: 325 551 235


Základní informace o značce Botanicus

Jak se liší vaše firma od jiných firem vyrábějících přírodní kosmetiku?

Výjimečností firmy je uzavřený cyklus pěstitel – výrobce – prodejce v rámci jedné firmy. Pěstování rostlin, bylin, ovoce a zeleniny ve vlastních zahradách (HORTUS) je základem výroby extraktů, výluhů a olejů. Bezprostřední blízkost zahrad a výrobního areálu zaručuje okamžité zpracování přírodních surovin. Všechny tyto suroviny, které pocházejí z našich zahrad, jsou zařazeny do kategorie BIO. V recepturách a výrobních postupech se odráží nejen tradice a původní receptury, ale zároveň nové a moderní poznatky v oblasti výroby kosmetiky. Základním principem při výrobě kosmetických výrobků je používání nejvyššího možného obsahu rostlinného materiálu.

V čem se liší konvenční zemědělství a bio zemědělství?
Ekologické zemědělství musí splňovat určitá kritéria, která jsou kontrolována odbornými organizacemi.
Jedná se o základní principy jako je:

  • u sadů a vinic zajišťovat vegetační pokryv, který může být kombinován se zakrytím orné půdy mulčem, obdělávat půdu šetrným způsobem, s ohledem na zlepšování fyzikálních vlastností půdy, úrodnosti a protierozního působení, používat pouze hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu, 
  • používat ekologické osivo a sadbu, ve výjimečných případech nemořené konvenční osivo,
  • používat pouze přírodní látky, postupy nebo přípravky na ochranu rostlin povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu, 
  • střídáním plodin přispívat ke snížení populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin a dodržovat zásady střídání plodin stanovené v prováděcím právním předpisu,
  • při pěstování rostlin dodržovat vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy a obsahu organických látek v půdě, zajištění živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin,
  • všechna statková hnojiva, která nepocházejí z ekofarmy, musí být kompostována nebo fermentována.
  • je zakázáno použít statková hnojiva pocházející ze systémů klecového chovu drůbeže a systémů, v nichž jsou hospodářská zvířata trvale ustájena na roštových stáních, 
  • je zakázáno použít čistírenské kaly a odpadní vody kromě kalů a odpadních vod z vlastní ekofarmy, 
  • k pěstování a uskladnění materiálu se nesmí používat žádné chemické látky, nebo pouze ty, které jsou povoleny pro ekologické zemědělství.

Na základě splnění všech kritérií je udělen certifikát na pěstované plodiny, které jsou buď prodávány jako ovoce, zelenina či byliny, nebo se stávají základními surovinami při výrobě bio-potravin označených známkou BIO.

Kde své výrobky prodáváte? 
Výrobky Botanicus naleznete ve všech kamenných obchodech BOTANICUS, a to vlastních či franchisingových v Čechách i v zahraničí. Specifikem je firemní obchod BOTANICUS v Ostré u Lysé nad Labem, který je od jara do podzimu zásobován zeleninou z ekologických zahrad BOTANICUS.

Na jaké tipy výrobků se soustředíte?
Základem naší výroby je přírodní kosmetika a výroba potravin z produkce našich zahrad. Doplňkovým sortimentem jsou např. sušené rostliny a svíčky. Naším cílem u kosmetických výrobků je dosáhnout co nejvyššího zastoupení přírodních surovin jakou jsou extrakty a esenciální oleje. Samostatnou kapitolou jsou konzervanty, bez nichž některé výrobky nelze vyrobit. Výjimkou je v tomto případě řada z bambuckého másla, masky z bahna Mrtvého moře a řada BIO mýdel.

Většina surovin pro přípravu potravin, které vyrábíme, je pěstována na našich zahradách. Jsou zpracovány a vyráběny ručním způsobem a v malých sériích.

Součástí firmy BOTANICUS je Centrum řemesel a zahrady. Jaký byl důvod jeho vybudování?
Centrum řemesel i zahrady se významně prolínají. Důvodem vybudování zahrad bylo nejen pěstování rostlin a bylin pro výrobu a jejich další zpracování, ale i pro možnost poznání a oddechu návštěvníků centra. Návštěvníci mohou využít rozsáhlé prostory zahrad k poznávání botanických druhů stromů, rostlin a bylin. Součástí jsou i zeleninové a ovocné zahrady. Centrum řemesel vzniklo jako myšlenka ukázat nejen zapomenutá řemesla, ale i význam a podíl řady přírodních materiálů při výrobě běžných věcí, které nás v denním životě obklopují. Proto si zde kromě ukázek mohou návštěvníci vyzkoušet řemesla vlastníma rukama. I proto nejvděčnějšími a nejúžasnějšími zákazníky jsou děti, které nás navštěvují i v rámci školních zájezdů.

Jaký je rozdíl mezi značkou Botanicus a Hortus botanicus & apothicus?
Botanicus vyjadřuje jinými slovy „vše z rostlin pocházející“.

Spojením slov Hortus botanicus vyjádříme význam zahrad, neboť HORTUS BOTANICUS z latinského překladu znamená botanická zahrada. Připojením apothicus dokončíme celý „uzavřený cyklus“ naší firmy. Z francouzského apothicairerie neboli klášterní lékárna, můžeme zjednodušeně říci „Hortus botanicus & apothicus“, což představuje botanické a bylinné zahrady a přírodní výrobky z jejich produkce vyráběných.

Suroviny pro vaši výrobu dovážíte nebo pěstujete?
Suroviny, které lze pěstovat v našich klimatických podmínkách, pocházejí z produkce našich BIO zahrad. V našich výrobcích se můžete setkat i s exotickými materiály, především rostlinnými a esenciálními oleji. Při jejich dovozu se snažíme o výběr co nejvyšší kvality a v neposlední řadě je důležitým faktorem nákup přímo od tamních zemědělců nebo družstev.

Je Centrum řemesel a zahrady součástí firmy?
Ano, jde o plnohodnotnou součást naší firmy. Obě aktivity se navzájem doplňují a prolínají. Zahrady poskytují suroviny pro naší hlavní činnost, což je výroba kosmetiky a potravinářských výrobků. Centrum řemesel představuje výuku a zábavu zároveň.

Kdo navštěvuje Centrum řemesel a zahrady?
Našimi nejčastějšími návštěvníky jsou rodiny s dětmi. Pro tuto cílovou skupinu také vytváříme sobotní program. Další vítanou a rozhodně neopomíjenou skupinou jsou senioři, obzvláště se zájmem o zahrady. Velmi úzce spolupracujeme se školami, a tudíž další významnou skupinu tvoří školní zájezdy.

Je firma Botanicus česká?
Firma byla založena jako česká se zahraniční spoluúčastí. Od roku 2005 je firma ryze česká.