Naše hodnoty

Od počátku fungování firmy usilujeme o spojení tří základních principů: ekologického pěstování kvalitních surovin, jejich následného zpracování a prodeje výrobků ve vlastních a franchisingových obchodech Botanicus v Čechách i v zahraničí.

Rostliny pěstujeme v ekologických zahradách, které mají nejen charakter produkčních ploch, ale zároveň slouží i jako zahrady vzdělávací a odpočinkové. Produkce firmy Botanicus je výhradně ekologická, bez použití průmyslových hnojiv, chemických postřiků a stimulátorů.

Své úsilí firma zaměřuje především na kvalitu výrobků a osobitý, praktický design. Při jejich výrobě využíváme původní, tradiční receptury v kombinaci s poznatky současné moderní vědy s nejvyšším možným množstvím rostlinného materiálu.

Botanicus se také podílí na rozvoji vesnice Ostrá u Lysé nad Labem a spolupracuje s místními sdruženími a spolky.

Vizí do budoucna je postupně zlepšovat služby nejen v obchodech Botanicus, ale také v Centru řemesel, které je nedílnou součástí firmy.

 

SUROVINY

Výjimečností firmy je uzavřený cyklus pěstitel – výrobce – prodejce v rámci jedné firmy. Tento cyklus je „obrazně“ naznačen ve spojení 3 latinských slov v názvu firmy. HORTUS (zahrady) – APOTHICUS (lékárna – výroba) – BOTANICUS (názvy obchodů)

Pěstování rostlin, bylin, ovoce a zeleniny ve vlastních zahradách je základem výroby extraktů, výluhů a olejů. Extrakty vyrábíme z čerstvých bylin, nikoliv sušených. Bezprostřední blízkost zahrad a výrobního areálu zaručuje okamžité zpracování přírodních surovin. Všechny tyto suroviny, které pocházejí z našich zahrad, jsou certifikovány jako BIO.

Takto schválený materiál používáme nejen do kosmetických výrobků, ale také pro výrobu čajů, džemů a chutney. Všechny tyto potraviny jsou vyráběny v malých várkách tak, aby byly co nejvíce zachovány jejich přirozené vlastnosti.