FAQ

Čím jsou výrobky Botanicus výjimečné?
Zachovávání staletími prověřených principů, starodávná moudrost, tradiční styl, ruční výroba, technická dokonalost, moderní vybavení a nejmodernější vědecké informace, to je základ úspěchu firmy Botanicus. Je zde však něco navíc. Inspirace ze světa rostlin, nadšení lidí, znalost zemědělství, zahradnictví, chemie, jazyků, klinické fytoterapie, bylin a výrobních technologií v kombinaci s více než tisíci druhy dostupných rostlin západní i východní medicíny, aromaterapie a kulinářství.

Jaký je rozdíl mezi značkou Botanicus a Hortus botanicus & apothicus?
Botanicus vyjadřuje jinými slovy „vše z rostlin pocházející“. Spojením slov Hortus botanicus vyjádříme význam zahrad, neboť HORTUS BOTANICUS z latinského překladu znamená botanická zahrada. Připojením apothicus dokončíme celý „uzavřený kruh“ naší firmy. Z francouzského apothicairerie, nebo-li klášterní lékárna, můžeme zjednodušeně říci „Hortus botanicus & apothicus“, což představuje botanické a bylinné zahrady a bylinné a přírodní výrobky z nich.

Suroviny pro vaši výrobu dovážíte nebo pěstujete?
Suroviny, které lze pěstovat v našich klimatických podmínkách, pocházejí z produkce našich BIO zahrad. Tento materiál dále zpracováváme pro výrobu extraktů, tinktur, macerátu a výluhů. V našich výrobcích se můžete setkat i s exotickými materiály, především rostlinnými a esenciálními oleji. Při jejich dovozu se snažíme o výběr co nejvyšší kvality a v neposlední řadě je důležitým faktorem nákupu fair trade (o němž si můžete přečíst více například na www.fairtrade.cz)

Je Centrum řemesel a zahrady součástí firmy?
Určitě se dá říci, že ano. Jde o plnohodnoutnou součást naší firmy. Obě aktivity se navzájem doplňují a prolínají a poskytují produkty pro naší hlavní činnost, což je výroba kosmetiky.

Kdo navštěvuje Centrum řemesel a zahrady?
Našimi nejčastějšími návštěvníky jsou rodiny s dětmi. Samozřejmně pro tuto cílovou skupinu vytváříme program i sobotní Slavnosti. Další vítanou a rozhodně neopomíjenou skupinou jsou senioři, obzvláště se zájmem o zahrady. Velmi úzce spolupracujeme se školami, a tudíž další významnou skupinu tvoří školní zájezdy. Více o Centru řemesel a zahradách naleznete například zde. Chcete přijet? Rádi vás uvítáme, kontaktujte nás.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Na tuto otázku je velice těžké odpovědět. Samozřejmně kosmetika je ze své podstaty určena pro ženy, v našem případě mezi 25 až 50 roky, ale samozřejmně se mezi našimi zákazníky objevují i jiné ročníky. Naše výrobky se často kupují jako dárky, tudíž v našem obchodě často zahlédnete i muže.

Je firma Botanicus česká?
Firma byla založena jako česká se zahraniční spoluúčastí. Od roku 2005 je firma ryze česká.

Kdo má ve vaší firmě na starosti design výrobků?
Od počátku vzniku firmy byl design vždy přímo spojen s majiteli firmy. Základem naší práce bylo využití co nejvíce přírodních materiálů. Inspirací byla doba „zlatého věku“ středověku včetně starých tisků, písem a barev. Od podzimu 2009 postupně redesignujeme tvář Botanicu.

Jsou některé vaše výrobky BIO?
Naše výrobky BIO lze rozdělit do dvou základních skupin. V první řadě se jedná o suroviny zpracované z našich ekologických zahrad. A to jak čerstvých rostlin, extraktů, tinktur a sušeného materiálu. Dále tento materiál používáme pro výrobu BIO potravin jako jsou marmelády, chutney, sirupy, medy atd. Veškeré naše kosmetické výrobky obsahují některé suroviny v BIO kvalitě.

V čem se liší konvenční zemědělství a bio zemědělství?
Ekologické zemědělství musí splňovat určitá kritéria, která jsou kontrolována odbornými organizacemi.

Jedná se o základní principy jako je:

 • u sadů a vinic zajišťovat vegetační pokryv, který může být kombinován se zakrytím orné půdy mulčem,
 • obdělávat půdu šetrným způsobem, s ohledem na zlepšování fyzikálních vlastností půdy, úrodnosti a protierozního působení,
 • používat pouze hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu,
 • používat ekologické osivo a sadbu, ve výjimečných případech nemořené konvenční osivo,
 • používat pouze přírodní látky, postupy nebo přípravky na ochranu rostlin povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu,
 • střídáním plodin přispívat ke snížení populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin a dodržovat zásady střídání plodin stanovené v prováděcím právním předpisu,
 • při pěstování rostlin dodržovat vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy a obsahu organických látek v půdě, zajištění živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin,
 • všechna statková hnojiva, která nepocházejí z ekofarmy, musí být kompostována nebo fermentována.
 • je zakázáno použít statková hnojiva pocházející ze systémů klecového chovu drůbeže a systémů, v nichž jsou hospodářská zvířata trvale ustájena na roštových stáních,
 • je zakázáno použít čistírenské kaly a odpadní vody kromě kalů a odpadních vod z vlastní ekofarmy,
 • k pěstování a uskladnění materiálu se nesmí používat žádné chemické látky, nebo pouze ty, které jsou povoleny pro ekologické zemědělství.

Na základě splnění všech kritérií je udělen certifikát na pěstované plodiny, které jsou buď prodávány jako ovoce, zelenina či byliny, nebo se stávají základními surovinami při výrobě bio-potravin označených známkou BIO.

Botanicus pomáhá výzkumu a studentům
Botanicus se tradičně zapojuje také do procesu vzdělávání. Umožňuje studentům se zahradnickou specializací absolvování praxe, při které se praktikanti seznamují s mnohotvárnou činností firmy a během relativně krátké doby prakticky poznají celou řadu zahradnických činností.

Výjimkou nejsou v zahradách firmy Botanicus ani exkurze škol se zahradnických zaměřením. Firma spolupracovala s Českou zemědělskou univerzitou v Praze při pěstování a pozorování 140 odrůd rajčat. Sledovala se odolnost rostlin vůči houbovým chorobám, přičemž výsledky ukázaly existenci genotypů, které dokáží relativně dlouho odolávat těmto patogenům bez chemické ochrany, běžně používané při konvenční produkci.

Jaká byla cesta k získání certifikátu BIO?
Pro získání certifikátu ekologického zemědělství bylo nutné jasně definovat suroviny, které naše kosmetika obsahuje a vymezit je pouze na přírodní a z přírody pocházející zdroje.
Základní parametry, které musí splňovat všichni pěstitelé BIO-surovin a jež jsou kontrolovány organizacemi, které vydávají certifikace jsou:

 • u sadů a vinic zajišťovat vegetační pokryv, který může být kombinován se zakrytím orné půdy mulčem,
 • obdělávat půdu šetrným způsobem, s ohledem na zlepšování fyzikálních vlastností půdy, úrodnosti a protierozního působení,
 • používat pouze hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu,
 • používat ekologické osivo a sadbu, ve výjimečných případech nemořené konvenční osivo,
 • používat pouze přírodní látky, postupy nebo přípravky na ochranu rostlin povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu,
 • střídáním plodin přispívat ke snížení populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin a dodržovat zásady střídání plodin stanovené v prováděcím právním předpisu,
 • při pěstování rostlin dodržovat vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy a obsahu organických látek v půdě, zajištění živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin.
 • všechna statková hnojiva, která nepocházejí z ekofarmy, musí být kompostována nebo fermentována.
 • je zakázáno použít statková hnojiva pocházející ze systémů klecového chovu drůbeže a systémů, v nichž jsou hospodářská zvířata trvale ustájena na roštových stáních,
 • je zakázáno použít čistírenské kaly a odpadní vody kromě kalů a odpadních vod z vlastní ekofarmy
 • k pěstování a uskladnění materiálu se nesmí používat žádné chemické látky, nebo pouze ty, které jsou povoleny pro ekologické zemědělství.