Zahrady - Zeleninová zahrada

Pěstování zeleniny má tisíciletou historii. První písemné zmínky dokládají, že již staří Římané, Egypťané a Babyloňané pěstovali například zelí (Brassica sp.), mrkev (Daucus sp.), česnek (Allium sp.), salát (Lactuca sp.), mangold (Beta sp.) či šťovík (Rumex sp.). O rozvoj pěstování zeleniny u nás se velkou měrou zasloužily mnišské řády jako byli například Benediktini. Klášterní zeleninové zahrady měly jednoduchý, formální tvar. Pěstování rozmanitých druhů rostlin představovalo velmi významnou činnost. Římský císař Karel I.-Veliký například vydal spis, který obsahoval více než sedmdesát druhů rostlin doporučených pro pěstování. Téměř dvě desítky z nich tvořila právě zelenina.

Mezi nejdéle využívané druhy zeleniny u nás patří křen (Armoracia sp.), česnek (Allium sp.) a zelí (Brassica sp.). Zelenina, spolu s obilninami, luštěninami a okopaninami, tvořila důležitou součást kuchyně. Se vzrůstající spotřebou zeleniny se postupně šlechtily různé krajové odrůdy, zejména v oblastech s dobrými pěstebními podmínkami, jako je Polabí, Mělnicko, Plzeňsko nebo Podyjí. Věhlas získalo například znojemské zelí, všetatská cibule či malínský křen.

Naše zeleninová zahrada je navržena v jednoduchém obdélníkovém tvaru. Záhony jsou uspořádány do pruhů, které jsou uprostřed přerušeny širší travnatou cestou. V jejím středu jsou vysazeny jabloně (Malus sp.) tvarované do ploché stěny. Návštěvníci zde mohou vidět různé odrůdy jednotlivých druhů zelenin. Kromě tradičních druhů zeleniny jako je mrkev setá (Daucus carota L.), salát hlávkový (Lactuca sativa L.), hrách setý (Pisum sativum L.), cibule kuchyňská (Allium cepa L.), pór zahradní (Allium porrum L.) či paprika roční (Capsicum annuum L.) aj. pěstujeme také druhy méně známé jako je například lilek jedlý (Solanum melongena L.), mochyně peruánská (Physalis peruviana L.) nebo artyčok kardový (Cynara cardunculus L.). Zajímavostí je tuřín, botanicky brukev řepka tuřín (Brassica napus L. var. napobrassica L.), lidově zvaný též kolník či kvačka, jež byl ve středověku jednou z nejvíce pěstovaných plodin. Jemu podobná je vodnice (Brassica rapa L. var. rapa), která byla oblíbená zejména ve Francii a v Anglii. Velkou část zeleninové zahrady tvoří výsadba 100 různých odrůd rajčat (Solanum lycopersicum L.), které se liší tvarem, chutí i barvou (od bílé, růžové, oranžové, zelené až po červenou, černou či kombinaci více barev).