Zahrady - Užitkové zahrady

Na těchto plochách pěstujeme rostliny ke kompostování a na zelené hnojení.

Kompost je základem veškerého hnojení v našich zahradách. Ročně vyrobíme a spotřebujeme asi 100 tun kompostu.

Mezi osvědčené druhy patří Vojtěška (Medicago sp.), jetel (Lathyrus sp.) či peluška (Pisum sp.) dodávají do půdy důležitý kyslík. Každoročně zde zároveň vyséváme některé druhy medonosných rostlin.