Zahrady - Travnatá plocha

Travnatá plocha je využívána k odpočinku a pro divadelní, taneční, loutková a jiná představení v zahradách. V zúženém západním cípu jsou vysazeny tři ořešáky královské (Juglans regia L.), které v letních dnech poskytují příjemný stín.

Plocha je lemována živými ploty, které ji oddělují od ostatních zahrad. Volně rostoucí živé ploty tvoří důležitý spojovací prvek všech částí zahrady a napomáhají zvýšení ekologické stability a biologické rozmanitosti celého území. Jsou tvořeny především domácími keři jako je hloh obecný (Crataegus monogyna Jacq.), růže šípková (Rosa canina L.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare L.), líska obecná (Corylus avellana L. ), svída krvavá (Cornus sanquinea L. ) či brslen evropský (Euonymus europaeus L.).

Travnatá plocha je již několik let místem, kde si můžete prohlédnout tématické výstavy fotografií. V současné době je zde umístěna výstava na téma „Ženy a děti“ anglického fotografa Gerarda Browna.