ZAHRADY

Bylinné zahrady byly založeny na jaře roku 1999 a všech třicet hektarů je obhospodařováno ekologicky.
Zahrady jsou vytvořeny na pozemcích, jejichž původní katastrální uspořádání bylo využito v současnému fungujícímu systému vzájemně propojených produkčních a okrasných ploch.