Centrum řemesel - Výroba perníků

Mapa centrum řemesel
1
Vstupní hala
2
Brána
3
Dřevník
4

Dřevořezbářství

5
Provaznictví
6
Košíkářská dílna
7
Vstup do zahrad
7
Vstup do zahrad
8
Hrnčířská dílna
9
Drátenická dílna
10
Rýžoviště zlata
11
Vinný lis
12
Ohrada pro zvířata
13
Hodovna
15
Starý most
16
Mincovna
18
Výroba perníků
19
Pekárna
20
Kovárna
21
Kovářský měch
22
Loutkařská dílna
23
Vodní nádrže
24
Tkalcovský stav
25
Výroba svíček
26
Výroba mýdla
27
Destilační pec
28
Stoupy
29
Výroba papíru
30
Tiskárna
31
Vodní kolo
33
Schodiště
34
Kožařská dílna
35
Tržnice
36
Brusírna kamene
37
Otevřené divadlo
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
39
WC
40
Lukostřelnice
41
První pomoc

Výroba perníků

18

První zmínka o perníkářství v Čechách pochází z roku 1348 z Turnova, kde prodávali perník caletníci (podle nich nese název Celetná ulice v Praze). Slovo perník vzniklo v dobách, kdy se do medového pečiva začal přidávat pepř a pečivu se začalo říkat peprník, později perník. První perníky se vytlačovaly do forem. Formy z pálené hlíny se používaly až do 16. století, kdy byly nahrazeny dřevěnými vyřezávanými formami. Těm se říkalo kadluby. To vše i více se dozvíte u naší perníkářky, kde si také můžete za 2-4 groše vlastnoručně ozdobit svůj perníček.