Centrum řemesel - Výroba papíru

Mapa centrum řemesel
1
Vstupní hala
2
Brána
3
Dřevník
4

Dřevořezbářství

5
Provaznictví
6
Košíkářská dílna
7
Vstup do zahrad
7
Vstup do zahrad
8
Hrnčířská dílna
9
Drátenická dílna
10
Rýžoviště zlata
11
Vinný lis
12
Ohrada pro zvířata
13
Hodovna
15
Starý most
16
Mincovna
18
Výroba perníků
19
Pekárna
20
Kovárna
21
Kovářský měch
22
Loutkařská dílna
23
Vodní nádrže
24
Tkalcovský stav
25
Výroba svíček
26
Výroba mýdla
27
Destilační pec
28
Stoupy
29
Výroba papíru
30
Tiskárna
31
Vodní kolo
33
Schodiště
34
Kožařská dílna
35
Tržnice
36
Brusírna kamene
37
Otevřené divadlo
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
38
Únikový východ
39
WC
40
Lukostřelnice
41
První pomoc

Výroba papíru

29

Za starých časů byly k výrobě papíru často používány rozpadající se látky. Nyní se používají směsi starého papíru, bavlny a hadrů, lehce vybělených sodou, která napomáhá k rozmělnění vláken. Poté jsou nadrcená vlákna propláchnuta vodou a přemístěna do dřevěné kádě, nad kterou stojí papírník se sítem. Každý list papíru se musí opatrně položit na plstěnou podložku, nakupit do větších a větších vrstev a poté slisovat lisem pro odstranění co největšího množství vody. Poté, co lze listy uchopit, vezmou se do dobře větrané místností, kde jsou dosušeny, vyhlazeny a seříznuty.